Algemeen

Deze uitspraak hoor ik van ongeveer 50% van de klanten die ik bezoek en het is waar : U bent géén bank. Maak u echter ook de volgende bedenking:

Als een bank het nodig acht om met digitale kaartlezers te werken die digitale handtekeningen produceren bij elke transactie, lijkt het evident dat uw beveiligingsniveau elders op het internet wel verhoogd mag worden. Wat uw bank doet is géén paranoïa. Verkeer op het internet kan door mensen gelezen worden die daar niets mee te maken hebben en dus treft uw bank maatregelen om te voorkomen dat die informatie kan misbruikt worden.

Een goede wachtwoordpolitiek helpt hier al voor een groot stuk bij (zie ons eigen blog-artikel rond het kiezen van een goed wachtwoord)

De facturatie van consulting gebeurt per begonnen half uur.

Het uurtarief wordt vastgelegd in functie van de projectgrootte:

 • Kleine projecten van minder dan 10h: 100€/h
 • Middelgrote projecten van 10h tot 30h: 90€/h
 • Grote projecten van 31h of meer: 85€/h

Alle genoemde bedragen op deze pagina zijn excl. BTW.

Meet In The Middle draagt ethiek hoog in het vaandel. Als u beslist om niet te bestellen, dan is dat uiteraard uw keuze. Weet echter dat u, in afwezigheid van een degelijke audit, een grotere kans loopt dat iemand anders u hackt, hoogstwaarschijnlijk  zonder dat u het weet en wellicht met minder nobele bedoelingen. Op het moment dat u echt een inbreuk aan de hand heeft gehad, is het niet zo eenvoudig om te achterhalen welke achterpoortjes deze hacker nog heeft achter gelaten. Op zo’n moment zoeken naar die achterpoortjes en ze weer sluiten, kost u wellicht het vijfvoudige of meer. Daar komt dan ook nog eens bij dat er geen garantie is dat alle beestjes gevonden kunnen worden.

Ook is het zo dat de beveiliging van systemen van enkele jaren geleden misschien niet meer up-to-date is met de huidige hacking-technieken die er bestaan. We raden aan om een security-check minstens éénmaal per jaar te laten uitvoeren.

Cyber Security

Consulting voor beveiliging hangt in sterke mate af van de grootte en complexiteit van uw infrastructuur. Contacteer ons met een overzicht van de volgende gegevens, zodat het kostenplaatje voor u op een correcte manier kan worden berekend:

 • Hoeveel computers en servers draaien er in uw infrastructuur? Alsook in verband ermee:
  • Welk besturingssysteem draait erop?
  • Wat is op vandaag uw politiek rond updaten van uw software en firmware?
  • Welke software gebruikt u op vandaag?
  • Voor servers: Welke rol spelen deze in uw bedrijf?
   • Fileserver
   • Mailserver
   • ERP/CRM-databankserver
 • Welke andere netwerkapparaten buiten computers bevinden zich nog in uw netwerk? Denk hierbij aan:
  • Printers / kopiëerapparaten
  • Prikkloksysteem
  • Videobewaking
  • Eventuele speciale industriële machines of sturingsmodules?
 • Hoe zijn al deze apparaten met elkaar gekoppeld? (of hoe houdt u ze gescheiden?)
 • Hoe bent u verbonden met het internet?
 • Heeft u een verbinding (bv. via VPN) met andere filialen of partners? Hoe gebeurt deze verbinding?
 • Optioneel : Informatie over de verschillende subnets en VLAN’s in uw omgeving(en)

Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en definitief verwijderd wanneer niet meer nodig.

Die garantie kan niemand u bieden, helaas, tenzij u stopt met informatica te gebruiken. Wat we wel kunnen doen is de drempel verhogen. Als u in de winter een jas en sjaal aandoet, dan doet u dat om het risico te verminderen dat u ziek wordt. Het onderzoeken en wapenen van uw ICT infrastructuur moet u zien als het voorzien van een digitale “jas”.

Geeft die jas garanties? Neen.

Maakt die jas het risico kleiner om ziek te worden? Ja, maar nooit nul.

Disaster Recovery

Consulting voor databescherming en back-up (Disaster Recovery) kan in de meeste gevallen in 4 tot 6 uur worden afgewerkt voor ondernemingen tot ca. 20 werknemers. Voor grotere bedrijven wordt na inventarisatie een maatofferte uitgewerkt. Een overzichtelijk rapport met de te ondernemen acties is inbegrepen in deze prijs. Dit rapport gebruikt u als leidraad om uw IT personeel of -partner te instrueren. Optioneel kunnen de conclusies en strategische stappen in een managementpresentatie worden voorgesteld aan een meerprijs van 200€.

Alle genoemde bedragen op deze pagina zijn exclusief BTW. Onze uurtarieven vindt u op deze pagina over onze tarieven