De facturatie van consulting gebeurt per begonnen half uur.

Het uurtarief wordt vastgelegd in functie van de projectgrootte:

  • Kleine projecten van minder dan 10h: 100€/h
  • Middelgrote projecten van 10h tot 30h: 90€/h
  • Grote projecten van 31h of meer: 85€/h

Alle genoemde bedragen op deze pagina zijn excl. BTW.

Wat zijn uw tarieven?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *