Deze uitspraak hoor ik van ongeveer 50% van de klanten die ik bezoek en het is waar : U bent géén bank. Maak u echter ook de volgende bedenking:

Als een bank het nodig acht om met digitale kaartlezers te werken die digitale handtekeningen produceren bij elke transactie, lijkt het evident dat uw beveiligingsniveau elders op het internet wel verhoogd mag worden. Wat uw bank doet is géén paranoïa. Verkeer op het internet kan door mensen gelezen worden die daar niets mee te maken hebben en dus treft uw bank maatregelen om te voorkomen dat die informatie kan misbruikt worden.

Een goede wachtwoordpolitiek helpt hier al voor een groot stuk bij (zie ons eigen blog-artikel rond het kiezen van een goed wachtwoord)

Wat heeft een hacker bij mij te zoeken? Ik ben geen bank…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *