Wat zijn uw tarieven?

De facturatie van consulting gebeurt per begonnen half uur. Het uurtarief wordt vastgelegd in functie van de projectgrootte: Kleine projecten van minder dan 10h: 100€/h Middelgrote projecten van 10h tot 30h: 90€/h Grote projecten van 31h of meer: 85€/h Alle