Meet In The Middle helpt u graag uw noden op vlak van back-up en restore te bekijken. Daarbij hoort o.a. het uitwerken van ramp-procedures voor als er iets gebeurt met uw systemen en/of uw data. Spontaan falen van apparatuur en verwoesting door brand, waterinsijpeling, vandalisme, etc. is immers niet ondenkbaar. Hoewel u zich kunt verzekeren tegen de materiële schade, kunt u in geval van een dergelijke ramp met een lege server en een stapel ongeconfigureerde netwerkswitches niet onmiddellijk weer aan de slag…

Om hier gefundeerd advies over te kunnen geven, maken we een zogenaamde “RPORTO-Analyse” ook bekend als “Business Impact Analysis”.

Sterk vereenvoudigd komt het neer op het stellen van de volgende twee vragen bij elk kritisch bedrijfsproces:

  • Hoe lang mag het voor uw gevoel duren vooraleer u weer in de running bent bij het uitvallen van een stuk hardware of software dat een rol speelt in dit proces?
  • Als u op dat moment over back-ups beschikt: Hoeveel bestanden, e-mails of meetresultaten mag u naar uw gevoel worst-case kwijt zijn?

Het antwoord op deze vragen levert vaak verrassingen op als ze vergeleken worden met de realiteit. Oplossingen om dichter bij uw wens te komen hoeven ook niet altijd duur te zijn. Het kan volstaan om bv. van bepaalde configuratie-files back-ups te nemen waar u dat nu niet doet. Dat nemen van die back-up kost u in principe niets, maar als u nooit verteld wordt wat u precies moet doen, tast u daar in het duister.

U begrijpt uit het bovenstaande ongetwijfeld dat een grondige analyse op dit vlak van onschatbaar belang kan zijn voor uw zaak en het goed draaien ervan. In extremis kan deze analyse bij een calamiteit het verschil maken tussen faillissement en heropbouw.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze FAQ pagina over de kosten van opmaak van een Disaster Recovery plan.